Finançar un Projecte

En què consisteix el finançament de projectes de la fundació? 

El finançament de projectes acostuma a estar vinculat a una activitat concreta. En moltes ocasions, la Fundació Salarich-Calderer rep ajudes i la col·laboració no només de persones físiques, també d’entitats i empreses a mode de patrocini i col·laboracions.

Ambdues opcions tenen en comú que ofereixen una contraprestació a aquestes persones a canvi de publicitat per haver ajudat la fundació a realitzar un projecte concret.

Per les persones físiques o jurídiques interessades a patrocinar un projecte cal realitzar un contracte mercantil amb les condicions del serveis laborals. És una opció fiscalment deduïble.  

Les entitats sense ànim de lucre poden cooperar per mitjà d’un conveni de col·laboració i seran beneficiàries del mecenatge. La participació no constitueix una prestació de servei per tant no està subjecte a IVA. Accions fiscalment deduïbles.

Com repercuteix en la Fundació EL FINANçAMENT de projectes? 

Alguns projectes que han significat un canvi important per la vida a la residència s’han portat a terme gràcies a aquest tipus d’aportacions, com és el cas del projecte d’eficiència energètica que es va iniciar l’any 2016 amb la instal·lació d’un sistema de calefacció de biomassa i que permet escalfar el centre d’una forma més econòmica i menys perjudicial per almedi ambient i que alhora preveu altres actuacions (aïllament, consum sostenible d’energia…) que refermen el nostre compromís amb el medi ambient.

La renovació de l’ascensor és un altre exemple així com la teràpia assistida amb animals de companyia, el projecte intergeneracional “el Calaix”.

Hi ha altres projectes interessants que ens agradaria poder desenvolupar com és el cas de l’apadrinament de persones que no disposen de recursos econòmics suficients per accedir els serveis que necessiten o la lluita contra la soledat que pateixen altres.

Quins requisits ha de complir la persona o empresa interessada en finançar projectes a la Fundació?

Les persones o empreses han de tenir ganes de col·laborar amb l’entitat benèfica per mitjà del seu treball i ajuda i beneficiar a les persones que viuen i utilitzen les instal·lacions de la residència, centre de dia i altres espais de la Fundació, per tenir una millor qualitat de vida.

Resum d’alguns projectes realitzats els darrers anys:

Ampliació i Reforma de l’edifici de la Residència: L’ampliació representava gairebé el vint-i-cinc per cent sobre superfície construïda i les reformes afectaven a més d’un trenta per cent de la part construïda i les refermes afectaven a més d’un trenta per cent de la part construïda i tot això s’havia de fer sense interrompre el servei i la vida quotidiana. Es va haver d’adequar tot l’edifici a la normativa i codi tècnic vigent de l’època, fet que va esdevenir una desviació econòmica molt devastadora.

Es van ampliar, a part de canviar de lloc, els magatzems. Es crearen vestuaris i un menjador per a homes i dones treballadores. Es reformà i s’amplià la cuina. Es creà una cambra de congelació per substituir les arques grans horitzontals. Es reformaren els despatxos pel personal administratiu i tècnic. S’amplià el servei d’Informàtica. Es multiplicaren les sales polivalents a cada planta. S’automatitzà l’evacuació de bolquers i roba de les plantes. S’implementaren, d’una vegada per totes, les plaques solars per a la producció de l’aigua calenta. Es construí un hivernacle adaptat polivalent. Així es passaren de 50 places residencials a 82 i es donar cabuda a 20 persones de centre de dia.

Teràpia Assistida amb Animals de Companyia: El 18 de març del 1998 es va adoptar un cadell de tres mesos per educar-lo en la companyia i estimulació de la gent gran. Aquesta era la Dara, una gossa de la raça Golden Retriever que ens va iniciar, juntament de la ma de la Fundació Affinity en el meravellós món de la teràpia amb animals. Més tard va venir la Xica i actualment tenim a la Kora. Després d’un any i mig d’estudi en els beneficis de la teràpia assistida amb animals de companyia en un centre residencial, els dies 26 i 27 d’abril del 2001 al Palau de Congressos de Madrid vàrem exposar-ne l’experiència, aquest fet conjuntament amb el treball continuat d’aquests anys ens ha convertit en un referent.

Hivernacle: El gener del 2009 es posà en marxa el projecte amb l’objectiu de disposar durant tot l’any d’un espai polivalent per a fer-hi activitats. Aquest projecte va gaudir de la col·laboració del Parc Natural Cadí-Moixeró i del finançament de l’Obra Social de la Fundació la Caixa.

Vehicle Adaptat: L’abril del 2009 vam inaugurar la furgoneta adaptada. En la política d’eixamplar els serveis i el compromís a la comunitat veïnal, ja feia temps que es volia oferir aquest servei per facilitar la mobilitat a les persones amb dificultats. És un servei més, no sols per als usuaris de la Residència sinó per a tota la població de Bagà i a qui el necessiti.

Sala de Vetlla: a mitjans del 2014 la Fundació Salarich-Calderer va posar en marxa un nou espai, al servei de la Vila de Bagà i de l’Alt Berguedà.

A la planta baixa i, d’una manera totalment autònoma, després de fer el trasllat de la sala de rehabilitació i gimnàs s’obrí un concurs per fer una sala de vetlla. Aquest fou guanyat per la funerària Ferran de Berga.

Ajudes tècniques: Aquest projecte disposa o millor dit requereix renovació i inversió constants. Cada any dediquem uns esforços econòmics a poder millorar els llits assistencials, matalassos antiescares, grues de mobilització, grua de sostre, cardiograma, butaques abatibles, cadires de rodes, caminadors,etc. i una pila d’ajudes tècniques que faciliten el treball dels/es gericultors/es i la vida dels usuaris.

Il·luminació de Sales i Passadissos: en el decurs de l’any 2018 s’han substituït els fluorescents de les sales i passadissos de l’edifici de la Residència inicials per uns de consum LED.

Tancaments d’alumini: En el decurs de l’any 2018 s’han substituït les finestres de la cara nord de l’edifici inicials per unes d’alumini que permetin un millor aïllament tèrmic.

Sistema de timbres d’emergència i ajuda: l’any 2010 es va dotar a tots els espais i habitacions de la Residència d’un sistema d’avís que permet als usuaris comunicar-se amb el personal cuidador en cas de necessitat.

Adaptació i renovació de noves tecnologies: La Fundació Salarich-Calderer ha adequat i segueix adequant contínuament els sistemes informàtics i de telecomunicacions a les noves tecnologies, tot un repte per a tots.

Càmeres de videovigilància i sistema de detecció d’errants: Aquest sistema ens ha permès millorar en la seguretat dels nostres usuaris i treballadors.

Projecte Inter-generacional “el Calaix”: aquest projecte permet dotar de l’espai i el temps necessari perquè tots els infants, nens i joves es puguin relacionar amb la gent gran de la Residència i el Centre de Dia. Per a aquestes activitats es compta amb la col·laboració de moltes institucions, escoles i altres persones voluntàries que ho fan possible.

Cuina:  Millora de l’equipament de la cuina:  La cuina de la Residència ja fa 26 anys que fa bullir les olles, hi ha un desgast degut a l’ús continuat i necessita una reforma. Amb la remodelació milloraríem notòriament l’eficiència i el consum  i contribuïm així a la millorà energètica general de l’edifici. No disposem de recursos suficients per a fer front a aquesta despesa i per aquest motiu estem cercant col·laboracions.

col·laborar en un projecte