Herències i llegats

En què consisteix la donació d’herències? 

Les persones involucrades en el benestar social i col·lectiu poden incloure la Fundació Salairch-Calderer com a beneficiari dels seus béns i patrimoni després de la seva mort. 

Un fet solidari que perdura més enllà de la vida i queda per sempre en la societat. 

Aquesta forma de col·laboració és una donació de béns i patrimoni d’una persona cap a la Fundació Salarich-Calderer, una vegada es produeix la defunció. 

Les herències i llegats poden ser béns immobles, mobles, joies, diners en efectiu, accions o fons de pensions, entre d’altres. No cal pensar en grans fortunes, els petits gestos són una gran aportació per un col·lectiu vulnerable com les persones grans que ho han donat tot pels seus i ara és d’agrair que puguin rebre dels altres.  

Com repercuteixen les herències i llegats en la Fundació? 

Des dels seus orígens, la Fundació Salarich-Calderer ha utilitzat els llegats per desenvolupar la seva activitat. Ajudes que han servit principalment per finançar i desenvolupar els projectes de reforma de les instal·lacions o la millora de serveis. Tenir un centre més adaptat a les necessitats físiques i cognitives, disposar d’una oferta interessant i gratificant per les persones usuàries dels serveis de la fundació i que també agradi a la família.  

Quins requisits ha de complir la persona interessada a deixar el seu llegat a la Fundació?

Totes les aportacions són valuoses i útils per ajudar a les persones grans que més ho necessiten. No cal disposar d’un gran patrimoni per deixar un llegat o herència. 

La millor forma de facilitar el traspàs de béns als hereus i legataris és incloure la Fundació Salarich-Calderer com a beneficiària del testament, per escrit i davant de notari. Un procés administratiu senzill, fàcilment modificable i econòmic. 

“La millor herència que podem deixar és un món millor”

contacte