Donatiu

En què consisteix fer un donatiu a la Fundació? 

El donatiu d’una persona física és una aportació econòmica que no requereix contracte escrit. Les empreses o persones jurídiques també poden fer donatius monetaris a la Fundació Salarich-Calderer. Aquesta opció no implica finalitat publicitària.   

Les donacions no són una contraprestació per tant, no estan subjectes a IVA, però sí donen l’ opció d’obtenir deduccions fiscals, des d’ un 30% fins al 75%. 

Deduccions per a PERSONES FÍSIQUES

75% de desgravació (fins a un màxim de 150€) i el 30% (import que excedeixi als primers 150€)

Deduccions per a PERSONES JURÍDIQUES

Les persones jurídiques poden desgravar el 35 % de l’import de la donació i el 40 % en anys consecutius.

Es pot triar la periodicitat que sigui més còmoda. Una donació pot ser puntual o regular; mensual o anual. 

La fundació emetrà un certificat anual amb l’import total de les aportacions que servirà per a la desgravació fiscal


Com repercuteix en la Fundació aquest tipus concret de col·laboracions? 

Les donacions s’utilitzen per fer millores en les instal·lacions del centre de la Fundació Salarich-Calderer com la renovació de l’ascensor. Permeten organitzar sortides culturals i lúdiques com la visita al museu de les Mines de Cercs d’enguany o bé, ajuden al finançament de l’activitat en general.

Quins requisits ha de complir la persona interessada en col·laborar amb la Fundació a través d’aquest sistema?

Totes les aportacions són valuoses i útils per ajudar a les persones grans que més ho necessiten, ja sigui amb un donatiu únic, com una donació periòdica.

vull donar

    Quantitat

    Perodicitat

    Dades personals

    Per acabar de formalitzar el seu donatiu com vol que ens posem en contacte amb vosté?